Second opinion

Een second opinion is aangewezen wanneer er sprake is van (langdurige) behandeling zonder bevredigend resultaat, bij complexe problematiek, bij het vastlopen van een behandeling, bij onduidelijkheden over de diagnostiek en bij onvrede over de behandeling (bij client of behandelaar). Met ruim 10 jaar ervaring met second opinion heb ik gemerkt dat een frisse blik voor een verrassend nieuw inzicht kan zorgen, waardoor het therapeutisch proces weer op gang kan worden gebracht. Hetzij door een nieuwe insteek te nemen in de behandeling, hetzij door de klachten vanuit een ander perspectief te gaan zien.

In mijn werk als klinisch psycholoog ben ik gespecialiseerd in diagnostiek van complexe vraagstukken en problemen. Door mijn jarenlange ervaring in de 3e lijn voor persoonlijkheidsstoornissen bij Scelta (http://www.scelta.net) ben ik in staat de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van het totale behandelaanbod binnen de GGZ te overzien om zo tot een gedegen en praktisch uitvoerbaar advies te komen. Daarnaast beschik ik over brede ervaring binnen verscheidene sectoren in de GGZ, zoals 1e, 2e en 3e lijn behandeling, zorg voor verstandelijke beperking & psychiatrie en de medische psychologie (ziekenhuis). 

Voor een second opinion is een (verwijs)brief van de huidige behandelaar, verwijzing door huisarts en brief van u zelf nodig.

  • De brief van de behandelaar dient informatie te bevatten over de (beschrijvende) diagnose, DSM classificatie, een samenvatting van de behandelgeschiedenis, gedane interventies en het effect ervan, eventueel aangevuld met verricht psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek.
  • Verwijsbrief van de huisarts met daarin vermeld een verwijzing voor second opinion in de specialistische GGZ (SGGZ).
  • Uw brief is belangrijk zodat u in eigen woorden kunt omschrijven waar u tegen aan loopt. Hierin beschrijft u wat uw klachten zijn, welke behandelingen u heeft gehad en wat het effect was, een korte beschrijving van uw levensgeschiedenis, wat u wenst en verwacht van behandeling.

In een gesprek van anderhalf uur zal bovenstaande uitgebreid met u worden besproken. Tevens zal er contact worden gezocht met uw huidige behandelaar voor eventueel aanvullende informatie. Hierna zal een gesprek volgen waarin ik u het advies terugkoppel en samen met u bespreek wat de vervolgstappen zijn. Hierbij kunt u denken aan een gewijzigde koers binnen de behandeling met uw eigen behandelaar ofwel een voorstel voor doorverwijzing naar een andere setting.