Mededeling

Wegens uitbreiding heeft Psychotherapie Praktijk Claessen op korte termijn ruimte voor diagnostiek en behandeling binnen de BGGZ en de SGGZ. 


Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) biedt kortdurende individuele psychotherapie en/of EMDR aan voor verschillende klachten;

Met welke klachten kunt u terecht bij PPC?

Stressklachten

Veel mensen voelen zich tegenwoordig gestresst, maar teveel druk ervaren is niet prettig en kan tot (ernstige) klachten leiden. U hebt het gevoel nooit echt alles te hebben gedaan, constant het gevoel ‘geleefd te worden’, hebt last van spanningen op het werk, moeheid, slaapproblemen, hartkloppingen, kort lontje, snel geëmotioneerd zijn, vergeetachtigheid of concentratieproblemen. Wanneer u door blijft lopen met deze klachten, kunt u burn-out raken.

Somberheidsklachten

Iedereen heeft wel eens een dipje, maar wanneer dit niet overgaat, kan er sprake zijn van somberheid. U ervaart weinig energie, voelt zich lusteloos, heeft geen zin in eten of eet juist meer en geniet niet meer zoals vroeger van ontspannende activiteiten, u komt aan in gewicht of valt juist erg af. Ook dan is behandeling aangewezen om erger te voorkomen. Want hoe langer u met deze klachten blijft doorlopen, hoe langer u moet herstellen.

Angstklachten

Er bestaan verschillende soorten angstklachten; onzekerheid, enkelvoudige angsten (bijvoorbeeld bloosangst, angst om flauw te vallen, paniekaanvallen), gegeneraliseerde angsten (bang zijn voor meerdere dingen tegelijk zoals angst dat er een ramp gebeurt, dat naasten dood gaan etc.) en angstklachten na een traumatische ervaring. Onbehandelde angstklachten kunnen leiden tot meer vermijding, ernstig emotioneel lijden, sociaal isolement, toename van angstklachten en zelfs depressieve klachten.

Overige klachten

Natuurlijk bestaan er nog andere klachten die behandeling vragen. Denk aan assertiviteitsproblemen, een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, impuls-, emotie- en agressieregulatieproblemen of wisselende stemmingen.

Het kan zijn dat u al enige tijd klachten ervaart, maar dat ze nog niet zo ernstig zijn dat ze tot uitval of slecht functioneren leiden of dat u denkt dat het wel meevalt of er alleen in bepaalde situaties last van heeft. Pijn en stress horen nu eenmaal bij het leven, maar toch kan behandeling aangewezen zijn en is het onnodig om met uw klachten te blijven doorlopen. Aarzel niet om Contact op te nemen bij twijfel of vragen.

 

Behandeling

Na inventarisatie in de intakefase, zal samen met u worden gekeken welke behandeling is aangewezen en hoeveel sessies er nodig zijn. In een behandelplan spreken we af hoe en wanneer de doelen bereikt worden. Periodiek wordt er geëvalueerd over het verloop van de behandeling en uw tevredenheid. Tevens zullen er vragenlijsten worden afgenomen om zo op een objectieve manier uw klachtenverloop in kaart te brengen en het effect van therapie te meten.

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. U kunt terecht voor individuele Schema gerichte Therapie (SFT), Dialectische Gedragstherapie (DGT), Acceptance and Committment Therapie (ACT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), psychodynamische psychotherapie en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).