Nieuwsflitsen:


Nieuwsflits: voor 2024 heeft Psychotherapie Praktijk Claessen met ALLE zorgverzekeraars weer contracten afgesloten! Vanwege de verwachting dat we in 2024 het omzetplafond zullen overschrijden, nemen we voorlopig geen VGZ verzekerden meer aan. Check deze pagina voor de nieuwe voorwaarden en eisen voor volledige vergoeding. 


Aanmelding:

We hebben momenteel geen plek op korte termijn meer vrij voor individuele behandeling of groepsbehandeling. Na de zomervakantie zullen er weer meerdere (schematherapie)groepen starten en zullen er weer (beperkte) plekken vrij komen voor individuele trajecten.

U kunt zich nu wel al aanmelden. Dan kan de intakefase reeds worden opgestart.  

Er is momenteel een aanmeldstop voor diagnostiek naar autisme (ASS) vanwege het overweldigend aantal verwijzingen waardoor de wachttijd inmiddels te hoog is opgelopen. 


Start groepen:

  • Vanaf 1 oktober 2024 zal er vanuit Oosterbeek wederom een 10- weekse runningtherapie groep starten. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelding@psychotherapiepraktijkclaessen.nl. Voor meer informatie klik hier
  • In september 2024 start er weer een schematherapiegroep, welke al vol is. In oktober/november start er een nieuwe  schematherapiegroep voor volwassenen (25+) starten, waarvoor u zich kunt aanmelden. Kijk ook op Schematherapie groep.
  • Met ingang van 28 augustus 2024 starten we als eerste vrijgevestigde GGZ praktijk in Nederland met de projectgroep Een Sterk Verhaal, een verhalende herstelgerichte interventie, ontwikkeld door GGNet Scelta, waarin deelnemers gedurende 12 weken hun levensverhaal schrijven wat uiteindelijk resulteert in een gedrukt persoonlijk levensboek. Het helpt de deelnemers om een vervolg te geven aan het eigen leven na een ingrijpende gebeurtenis.  Op https://www.kenniscentrumps.nl/een-sterk-verhaal/ is uitgebreidere informatie te lezen over deze wetenschappelijk onderbouwde interventie. Er zijn nog enkele plekken vrij. Een Sterk Verhaal wordt gegeven door Emmy van der Peet- Wierstra, gezondheidszorgpsycholoog en Nadine Claessen, klinisch psycholoog op de woensdagochtend tussen 10.30-12.30 uur. 
  • In oktober 2024 zal er een open combinatiegroep dramatherapie/ groepspsychotherapie worden opgestart door Céline Lentjes, dramatherapeut, Nadine Claessen, klinisch psycholoog & Shila Augustuszoon- Najibi, gezondheidszorgpsycholoog. Deze groep bestaat uit twee aansluitende therapieën, namelijk een sessie groepspsychotherapie (1 uur) en een sessie dramatherapie (1 uur) met een korte pauze tussendoor. Binnen de groepspsychotherapie sessies zal de nadruk liggen op het verkrijgen van inzicht én verandering in vaste patronen en het eigen gevoelsleven. Binnen de dramatherapie zal de deelnemer op een actieve en meer ervaringsgerichte manier aan de slag gaan met de eigen doelen en opgedane inzichten. Voor meer informatie over deze groep klik hier. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelding@psychotherapiepraktijkclaessen.nl.
  • In de Psycho-educatie Autisme Spectrum Stoornis (ASS) module wordt er algemene informatie gegeven over de verschillende aspecten van ASS. De module bestaat uit een algemeen deel (6 wekelijkse bijeenkomsten) voor alle deelnemers, namelijk cliënten die gediagnosticeerd zijn met ASS en hun naasten. Naar gelang behoefte kan er vervolgens een specifieke module wordt gevolgd, zoals een module over wonen, relatie en gezin, vrouwen met ASS. Deze cursus zal in het najaar 2024 worden gegeven door Jackie Dallimer, gezondheidszorgpsycholoog en specialist ASS & Nadine Claessen, klinisch psycholoog. Er zijn nog enkele plekken vrij. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelding@psychotherapiepraktijkclaessen.nl.
  • De Vervolggroep Schematherapie en de Gezonde Volwassene zal worden opgestart bij een voldoende aantal deelnemers, naar verwachting op 16 september 2024. Deze groep is een vervolg op een individueel traject schematherapie en/of schematherapiegroep, waarbij gewerkt wordt aan het vergroten van weerbaarheid en het leren omgaan met kwetsbaarheden. De focus van deze groep ligt op het zoeken naar nieuwe zinvolle en betekenisvolle activiteiten en relaties. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van welbevinden, veerkracht en positieve emoties. Dit alles is samen te pakken onder de noemer “Gezonde Volwassene”. De groep bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur, onder begeleiding van Shila Augustuszoon- Najibi & Hanneke Buijks, beiden gezondheidszorgpsycholoog. Zie hier voor uitgebreidere informatieU kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelding@psychotherapiepraktijkclaessen.nl.

Welkom

Welkom bij Psychotherapie Praktijk Claessen!

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) biedt aan volwassenen (+18 jaar) hulp bij psychische klachten en richt zich op snel herstel vanuit het zogenaamde matched-care principe. Naast de reguliere individuele behandelingen en coaching, is het mogelijk mee te gaan op de zeilboot waar de nadruk meer ligt op doen en ervaren. Het opleiden van collega's heeft een belangrijke plek binnen PPC, door middel van lesgeven, supervisie en leertherapie. Hieronder leest u ons aanbod.

 

Doelgroep Psychotherapie Praktijk Claessen

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) verleent zorg aan volwassenen (18+ jaar):

* binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz); Dit betreft zorg in de ambulante/ vrijgevestigde sector, dus geen klinische of opname afdeling, geen hoogklinische zorg en geen zorg bij (ernstige) psychosociale problemen. 

*coaching; dit betreft algemene zorg, voor iedereen die zich blijer, vrijer en gelukkiger wil voelen. 

 

Diagnostiek

Diagnostiek is aangewezen wanneer er onduidelijkheid bestaat over de (hoofd)diagnose en/of welke behandeling het best passend is. Ieder mens is uniek en verschilt in karakter, leerstijl en ontwikkelingsgeschiedenis. Diagnostiek binnen PPC bestaat uit meerdere soorten onderzoek, zoals (hetero)anamnese of testonderzoek. U krijgt een op maat gesneden advies dat uitgaat van het 'matched-care' principe, dat wil zeggen dat die behandeling zal worden geadviseerd die is afgestemd op het individu, de hulpvraag en de complexiteit van de klachten. Door meteen de juiste intensiteit van zorg aan te bieden, kan de duur van de behandeling worden verkort, herstelt men sneller en kan men eerder terugkeren naar werk of maatschappelijke rollen. Hiermee wordt een onnodig lange wachttijd voorkomen en een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de chroniciteit en hoge zorgconsumptie in de Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Behandeling 

PPC biedt (kortdurende) individuele psychotherapie en groepsbehandelingen- of trainingen aan binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGz). De behandeling wordt afgestemd op de cliënt en kan meer ondersteunend of meer inzichtgevend van aard zijn. Het is ook mogelijk dat PPC maar een deel van de behandeling overneemt, zoals bij EMDR. Voor specifieke informatie over individuele behandelmogelijkheden en procedure klikt u hier.

Voor ons actueel groepsaanbod klikt u hier

 

Coaching & Consultancy

Hierbij kunt u denken aan kortdurende preventie en coaching. Wanneer blijkt dat de klachten een intensievere interventie vereisen, kan PPC de behandeling overnemen binnen de curatieve sector (GGZ), zodat er geen tijd wordt verspild aan doorverwijzing en aan wachtlijsten.

 

Zeilend Coachen

Een uniek behandelaanbod waarin coaching, therapie en zeilen samengaan. Coaching geeft inzicht in gedrags- en denkpatronen, maar in combinatie met zeilen biedt het de mogelijkheid om tegelijkertijd te leren door te ervaren, doen en experimenteren. Dit versnelt het veranderingsproces. Wilt u het roer omgooien in uw leven of leren (hernieuwde) regie te nemen, stap dan aan boord! Ga naar Zeilend Coachen