Nieuwsflitsen:


  • Helaas hebben we een AANMELDSTOP voor nieuwe cliënten die een individueel diagnostiek en/of behandeltraject zoeken, moeten instellen met ingang van 01-03-2023. Vanwege de overweldigende belangstelling hebben we besloten een extra schemagroep te starten in september 2023. Hiervoor kunt u zich alvast aanmelden. Vemeld dit specifiek bij uw aanmelding. Ook voor de ADHD groep die in mei 2023 start, zijn er nog plekken beschikbaar. Check de wachttijden pagina voor de meeste actuele updates.
  • Start SCHEMATHERAPIEGROEP! In mei 2023 start er weer een nieuwe schematherapiegroep. Klik hier voor meer informatie
  • Start AD(H)D trainingsgroep in mei 2023. Voor aanmelding en vragen, bel het secretariaat.

Welkom

Welkom bij Psychotherapie Praktijk Claessen!

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) biedt aan volwassenen (+18 jaar) hulp bij psychische klachten en richt zich op snel herstel vanuit het zogenaamde matched-care principe. Naast de reguliere individuele behandelingen en coaching, is het mogelijk mee te gaan op de zeilboot waar de nadruk meer ligt op doen en ervaren. Het opleiden van collega's heeft een belangrijke plek binnen PPC, door middel van lesgeven, supervisie en leertherapie. Hieronder leest u ons aanbod.

 

Doelgroep Psychotherapie Praktijk Claessen

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) verleent zorg aan volwassenen (18+ jaar):

* binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz); Dit betreft zorg in de ambulante/ vrijgevestigde sector, dus geen klinische of opname afdeling, geen acute zorg (crisis), geen intensieve (multidisciplinaire) zorg en geen zorg bij (ernstige) psychosociale problemen. PPC biedt behandelingen aan voor mensen die over het algemeen zelfstandig en goed functioneren, een gezin/relatie hebben en/of werken. 

*coaching; dit betreft algemene zorg, voor iedereen die zich blijer, vrijer en gelukkiger wil voelen. 

 

Diagnostiek

Diagnostiek is aangewezen wanneer er onduidelijkheid bestaat over de (hoofd)diagnose en/of welke behandeling het best passend is. Ieder mens is uniek en verschilt in karakter, leerstijl en ontwikkelingsgeschiedenis. Diagnostiek binnen PPC bestaat uit meerdere soorten onderzoek, zoals (hetero)anamnese of testonderzoek. U krijgt een op maat gesneden advies dat uitgaat van het 'matched-care' principe, dat wil zeggen dat die behandeling zal worden geadviseerd die is afgestemd op het individu, de hulpvraag en de complexiteit van de klachten. Door meteen de juiste intensiteit van zorg aan te bieden, kan de duur van de behandeling worden verkort, herstelt men sneller en kan men eerder terugkeren naar werk of maatschappelijke rollen. Hiermee wordt een onnodig lange wachttijd voorkomen en een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de chroniciteit en hoge zorgconsumptie in de Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Behandeling 

PPC biedt (kortdurende) individuele psychotherapie en groepsbehandelingen- of trainingen aan binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGz). De behandeling wordt afgestemd op de cliënt en kan meer ondersteunend of meer inzichtgevend van aard zijn. Voor meer intensieve en langerdurende trajecten wordt u verwezen naar samenwerkingspartners. Het is ook mogelijk dat PPC maar een deel van de behandeling overneemt, zoals bij EMDR. Voor specifieke informatie over individuele behandelmogelijkheden en procedure klikt u hier.

Voor ons actueel groepsaanbod klikt u hier

 

Coaching & Consultancy

Hierbij kunt u denken aan kortdurende preventie en coaching. Wanneer blijkt dat de klachten een intensievere interventie vereisen, kan PPC de behandeling overnemen binnen de curatieve sector (GGZ), zodat er geen tijd wordt verspild aan doorverwijzing en aan wachtlijsten.

 

Zeilend Coachen

Een uniek behandelaanbod waarin coaching en zeilen samengaan. Coaching geeft inzicht in gedrags- en denkpatronen, maar in combinatie met zeilen biedt het de mogelijkheid om tegelijkertijd te leren door te ervaren, doen en experimenteren. Dit versnelt het veranderingsproces. Wilt u het roer omgooien in uw leven of leren (hernieuwde) regie te nemen, stap dan aan boord! Ga naar Zeilend Coachen


BELANGRIJKE INFORMATIE N.A.V. HET CORONAVIRUS

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) volgt de richtlijnen van het RIVM. Concreet houdt dat in dat indien u in aanraking bent geweest met iemand die positief is getest op het Coronavirus, u zelf (lichte) klachten, griep en/of koorts heeft, u dringend verzocht wordt thuis te blijven en niet naar de praktijk te komen. Hiermee voorkomen we besmetting van u zelf, van de medewerkers van PPC, van andere aanwezigen in het pand en ook van uw naasten. 

 

Samen met uw behandelaar zal worden overlegd of lopende afspraken face-to-face door kunnen gaan of dat er moet worden gekeken naar alternatieve mogelijkheden. Gezien de privacy wetgeving zijn het gebruik van FaceTime, Skype o.i.d. niet toegestaan, aangezien deze onvoldoende beveiligd zijn. Alleen bellen of beveiligd beeldbellen zijn toegestaan.