Nieuwsflitsen:


  • Vergoedingen 2023 Update 

Voor het kalenderjaar 2023 zijn momenteel de contracteringen met de zorgverzekeraars in volle gang. Voor 2023 heeft Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) al een contract afgesloten met Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, ONVZ, Caresq, DSW, ASR, Zorg en Zekerheid & ENO. Van CZ verwacht PPC nog een voorstel voor contractering (laatste update 15-11-2022).     

  • NIEUW AANBOD! Wachttijd-overbruggingsgroep: klik hier voor meer informatie
  • Start SCHEMATHERAPIEGROEP! Op 29 november 2022 start er een schematherapiegroep. Klik hier voor meer informatie

Welkom

Welkom bij Psychotherapie Praktijk Claessen!

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) biedt aan volwassenen (+18 jaar) hulp bij arbeidsgerelateerde en psychische klachten en richt zich op snel herstel vanuit het zogenaamde matched-care principe. Naast de reguliere individuele behandelingen en coaching, is het mogelijk mee te gaan op de zeilboot waar de nadruk meer ligt op doen en ervaren. Het opleiden van collega's heeft een belangrijke plek binnen PPC, door middel van lesgeven, supervisie, leertherapie en opleidingsplekken voor Psychologen In Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (PIOG). Hieronder leest u ons aanbod.


In verband met uitbreiding van ons team (KP & PT) in september, hebben we nog ruim voldoende plek voor nieuwe aanmeldingen binnen de voorheen bekende BGGZ en SGGZ. Zowel voor individuele als groepsbehandelingen.
Aanmelden of het opvragen van informatie kan telefonisch 06-45280622 of per mail
secretariaat@psychotherapiepraktijkclaessen.nl.

Ook bieden we vanaf september een (wachtlijst)overbruggingsgroep aan voor hen die bij een andere zorgaanbieder op een wachtlijst staan voor (specialistische) hulp en die de wachttijd zinvol willen benutten. Binnen deze training bestaande uit face-to-face groepscontacten en online huiswerkopdrachten, kan men  starten met het werken aan het eigen herstel. Voor meer informatie klik hier

 

Doelgroep Psychotherapie Praktijk Claessen

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) verleent zorg aan volwassenen (18+ jaar):

* binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz); Dit betreft zorg in de ambulante/ vrijgevestigde sector, dus geen klinische of opname afdeling, geen acute zorg (crisis), geen intensieve (multidisciplinaire) zorg en geen zorg bij (ernstige) psychosociale problemen. PPC biedt behandelingen aan voor mensen die over het algemeen zelfstandig en goed functioneren, een gezin/relatie hebben en/of werken. 

* binnen het bedrijfsleven; Dit betreft zorg op verzoek van werkgevers bij (dreigend) ziekteverzuim vanwege psychische klachten bij hun werknemers, preventieve mentale zorg en calamiteitenopvang (denk aan ondersteuning na een overval, ongeluk of iets dergelijks).

* binnen verschillende overheidsinstanties; zoals de Nationale Politie.

 

Diagnostiek

Diagnostiek is aangewezen wanneer er onduidelijkheid bestaat over de (hoofd)diagnose en/of welke behandeling het best passend is. Ieder mens is uniek en verschilt in karakter, leerstijl en ontwikkelingsgeschiedenis. Diagnostiek binnen PPC bestaat uit meerdere soorten onderzoek, zoals (hetero)anamnese of testonderzoek. U krijgt een op maat gesneden advies dat uitgaat van het 'matched-care' principe, dat wil zeggen dat die behandeling zal worden geadviseerd die is afgestemd op het individu, de hulpvraag en de complexiteit van de klachten. Door meteen de juiste intensiteit van zorg aan te bieden, kan de duur van de behandeling worden verkort, herstelt men sneller en kan men eerder terugkeren naar werk of maatschappelijke rollen. Hiermee wordt een onnodig lange wachttijd voorkomen en een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de chroniciteit en hoge zorgconsumptie in de Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Behandeling 

PPC biedt (kortdurende) individuele psychotherapie en groepsbehandelingen- of trainingen aan binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGz). De behandeling wordt afgestemd op de cliënt en kan meer ondersteunend of meer inzichtgevend van aard zijn. Voor meer intensieve en langerdurende trajecten wordt u verwezen naar samenwerkingspartners. Het is ook mogelijk dat PPC maar een deel van de behandeling overneemt, zoals bij EMDR. Voor specifieke informatie over individuele behandelmogelijkheden en procedure klikt u hier.

Voor ons actueel groepsaanbod klikt u hier

 

Coaching & Consultancy

Bedrijven, werkgevers of overheidsinstanties kunnen een beroep doen op PPC. Hierbij kunt u denken aan kortdurende preventie en coaching, maar ook aan gedegen diagnostiek (testdiagnostiek/ expertise) die beide gericht zijn op het voorkomen van (langdurige) uitval en op snel herstel van klachten. Wanneer blijkt dat de klachten een intensievere interventie vereisen, kan PPC de behandeling overnemen binnen de curatieve sector (GGZ), zodat er geen tijd wordt verspild aan doorverwijzing en aan wachtlijsten.

 

Zeilend Coachen

Een uniek behandelaanbod waarin coaching en zeilen samengaan. Coaching geeft inzicht in gedrags- en denkpatronen, maar in combinatie met zeilen biedt het de mogelijkheid om tegelijkertijd te leren door te ervaren, doen en experimenteren. Dit versnelt het veranderingsproces. Wilt u het roer omgooien in uw leven of leren (hernieuwde) regie te nemen, stap dan aan boord! Ga naar Zeilend Coachen


BELANGRIJKE INFORMATIE N.A.V. HET CORONAVIRUS

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) volgt de richtlijnen van het RIVM. Concreet houdt dat in dat indien u in aanraking bent geweest met iemand die positief is getest op het Coronavirus, u zelf (lichte) klachten, griep en/of koorts heeft, u dringend verzocht wordt thuis te blijven en niet naar de praktijk te komen. Hiermee voorkomen we besmetting van u zelf, van de medewerkers van PPC, van andere aanwezigen in het pand en ook van uw naasten. 

 

Samen met uw behandelaar zal worden overlegd of lopende afspraken face-to-face door kunnen gaan of dat er moet worden gekeken naar alternatieve mogelijkheden. Gezien de privacy wetgeving zijn het gebruik van FaceTime, Skype o.i.d. niet toegestaan, aangezien deze onvoldoende beveiligd zijn. Alleen bellen of beveiligd beeldbellen zijn toegestaan. 

 

Wanneer u angst en/of somberheid ervaart als gevolg van het piekeren over het Coronavirus, klik dan op deze link voor tips en uitleg wat te doen: https://www.iwema.org/actueel/