Groepsbehandelingen & Trainingsmodules


Psychotherapie Praktijk Claessen biedt meerdere doorlopende (open) en gesloten groepen aan. Hieronder een overzicht van de groepen die worden die worden aangeboden. Kijk op onze home pagina voor actuele startdata van de groepen. 

 

 • Schematherapiegroep jongvolwassenen (18-25 jaar); Het betreft een gesloten groep (max. 30 sessies) met plek voor 8 deelnemers, met een wekelijkse frequentie. In deze groep is er speciale aandacht voor de thema's die jongvolwassenen raken. 
 • Schematherapiegroep volwassenen cluster C; Het betreft een gesloten groep (max. 30 sessies) met plek voor 8 deelnemers, met een wekelijkse frequentie. Deze groep is zeer geschikt voor deelnemers die vermijding willen doorbreken, zich minder geremd willen voelen en willen leren om eigen basisbehoeften te herkennen en te communiceren. 
 • Psychodynamische psychotherapiegroep; Het betreft een open wekelijkse groep met plek voor 8 deelnemers, wekelijks op de maandagmiddag tussen 15.00-16.30 uur. De groep wordt gegeven door Bert Plagge, klinisch psycholoog en Nicolette Hulsman, klinisch psycholoog. Deze inzichtgevende groep heeft geen gelimiteerde duur en richt zich op zelfonderzoek en verbinding ervaren met zichzelf en anderen. 
 • Autonomie versterkende module: Het betreft een gesloten groep (15 sessies) met plek voor 8 deelnemers, met een wekelijkse frequentie. In deze module leert men de eigen autonomie te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over deze module. 
 • Emotieregulatievaardigheidstraining; Het betreft een gesloten groep van maximaal 10 sessies voor 8 deelnemers, met wekelijkse sessies. In deze training leert u uw emoties beter te reguleren en te verdragen. 
 • Compassiegerichte training; In deze training is er specifiek aandacht voor het aanleren van meer zelfcompassie. Deze groep is geschikt voor ieder die regelmatig piekert en/of negatief denkt over zichzelf. Ook dit betreft een gesloten groep met circa 8-10 sessies voor maximaal 8 deelnemers. 
 • Schematherapiegroep met focus op experiëntele technieken; Het betreft een gesloten groep (20 sessies) met plek voor 8 deelnemers, met een wekelijkse frequentie. De nadruk van deze schemagroep ligt op het meer gaan ervaren van gevoelens en basisbehoeften. 
 • Psycho-educatie module Autisme Spectrum Stoornis (ASS); Deze module bestaat uit twee delen. Een algemeen deel van 6 sessies, met informatie over ASS en een specifiek deel (9 sessies) met elk een specifiek thema dat naar behoefte kan worden gevolgd. Deze module is bestemd voor zowel clienten bij wie (recent) ASS is vastgesteld als hun belangrijke naasten. 
 • Runningtherapie; minimaal tweemaal per jaar starten we een nieuwe runnigtherapie groep. Voor meer informatie over deze groep klik hier
 • Een Sterk Verhaal; een herstelgerichte verhalende interventie bestaande uit 12 bijeenkomsten van 2 uur voor maximaal 10 deelnemers. Klik hier voor meer informatie over deze relatief nieuwe behandelinterventie. 
 • Gecombineerde drama/psycho therapiegroep; Deze open en doorlopende groep heeft plek voor 9 deelnemers en bestaat uit twee therapieonderdelen, namelijk een uur dramatherapie en een uur groepspsychotherapie die aansluiten aan elkaar worden gegeven met een korte pauze tussendoor. Deze groep is geschikt voor deelnemers die zowel zichzelf beter willen leren kennen als actief willen oefenen en ervaren. De combinatie van inzichtgevende èn ervaringsgerichte elementen maakt dit tot een matig intensieve behandelvorm. Klik hier voor meer informatie over deze groep. 
 • Vervolggroep Schematherapie en de Gezonde Volwassene; Deze groep is een vervolg op een individueel traject schematherapie en/of schematherapiegroep, waarbij gewerkt wordt aan het vergroten van weerbaarheid en het leren omgaan met kwetsbaarheden. De focus van deze groep ligt op het zoeken naar nieuwe zinvolle en betekenisvolle activiteiten en relaties. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van welbevinden, veerkracht en positieve emoties. Dit alles is samen te pakken onder de noemer “Gezonde Volwassene”. De groep bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur.