Vergoedingen

Nieuwsflits: voor 2024 heeft Psychotherapie Praktijk Claessen met ALLE zorgverzekeraars weer contracten afgesloten. Vanwege de verwachting dat we in 2024 het omzetplafond zullen overschrijden, nemen we voorlopig geen VGZ en geen CZ verzekerden meer aan.

Onderaan de pagina staan de nieuwe voorwaarden en bijzonderheden voor volledige vergoeding van de behandeling/ diagnostiek. 


Psychotherapie Praktijk Claessen heeft voor het jaar 2024 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat de kosten voor de behandeling rechtstreeks worden vergoed door de zorgverzekeraar zonder bijkomende kosten. Het eigen risico van doorgaans €385 blijft gelden en wordt verrekend door uw zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar stelt andere voorwaarden die in het onderstaande overzicht staan vermeld. Wij adviseren u kennis te nemen van deze voorwaarden, voordat u zich aanmeldt of wisselt van zorgverzekeraar.  

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar of zorgverzekering bij uw huidige zorgverzekeraar, kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. U dient dan vóór 31 december uw zorgverzekering te hebben opgezegd en u heeft t/m 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Wilt u bij uw huidige zorgverzekeraar blijven maar uw verzekering wijzigen of omzetten naar een restitutie polis, dan kan dit t/m 31 januari. 

LET OP: Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ, het zogenaamde Zorgprestatiemodel. Klik hier voor meer informatie over deze nieuwe financiering. 


Overzicht Contracten Zorgverzekeraars 2024

Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Contract? Bijzonderheden
Achmea De Friesland Zorgverzekeraar (3358), FBTO (3351), Interpolis (3313), Zilveren Kruis, ZieZo & Pro Life (3311) Ja Er geldt een (zeer ruim) omzetplafond. Geen bijzondere aanvullende eisen.
VGZ VGZ: VGZ, VGZ Bewuzt, IZZ, United Consumers VGZ (7095), IZA (3334), UMC (0736), Univé: Zekur (0101), Gewoon Zekur polis (3361) Ja Er geldt een (beperkt) omzetplafond. Per december 2023 nemen we geen nieuwe verzekerden van VGZ aan.
CZ CZ: CZ Direct, Just (9664), Nationale Nederlanden (9664), OHRA (9664) Ja Er geldt een omzetplafond. Er zijn geen bijzondere aanvullende eisen.
Menzis Menzis, HEMA, VinkVink (3332), Anderzorg (3333) Ja Er geldt geen omzetplafond. Geen bijzondere aanvullende eisen.
DSW- Stad Holland DSW (7029), inTwente (3344), Stad Holland (7037) Ja 60% van de (directe tijd in) behandeling moet door de regiebehandelaar worden uitgevoerd. Check vooraf of er plek is. Fysiotherapeut bij behandeling wordt niet vergoed. Dit betekent dat deelname aan sommige groepen niet vergoed wordt en zelf betaald dient te worden zoals bij runningtherapie.
Zorg & Zekerheid Zorg & Zekerheid, AZVZ (7085) Ja 80% van de individuele behandeling moet door de regiebehandelaar worden uitgevoerd. Check vooraf of er plek is. In groepsbehandelingen mogen de medebehandelaren niet meer dan 50% van de behandeling uitvoeren.
ONVZ ONVZ, VvAA, Jaaah (3343) Ja Geen omzetplafond. Geen bijzondere aanvullende eisen.
ASR ASR (9018), DITZO (3336) Ja Er geldt een omzetplafond. Check bij aanmelding of er nog (financiële) ruimte is. Geen bijzondere aanvullende eisen.
ENO Salland (3347) Ja Geen omzetplafond. Geen bijzondere aanvullende eisen.