Vergoedingen

Psychotherapie Praktijk Claessen heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten (met uitzondering van Menzis en CZ). Dit betekent dat de kosten voor de behandeling rechtstreeks worden vergoed door de zorgverzekeraar zonder bijkomende kosten. Het eigen risico van doorgaans €385 blijft gelden en wordt verrekend door uw zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar stelt andere voorwaarden die in het onderstaande overzicht staan vermeld. Wij adviseren u kennis te nemen van deze voorwaarden, voordat u zich aanmeldt.  

Indien u verzekerd bent bij Menzis of CZ, worden de kosten van de behandeling niet rechtstreeks vergoed door de zorgverzekeraar. De tarieven voor deze zogenaamde ongecontracteerde zorg kunt u hier vinden. Checkt u voordat u zich aanmeldt of en hoeveel u zelf dient bij te betalen.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar of zorgverzekering bij uw huidige zorgverzekeraar, kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. U dient dan vóór 31 december uw zorgverzekering te hebben opgezegd en u heeft t/m 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Wilt u bij uw huidige zorgverzekeraar blijven maar uw verzekering wijzigen of omzetten naar een restitutie polis, dan kan dit t/m 31 januari. Let op: niet alle zorgverzekeraars hebben een restitutie polis! Zie de bijlage onderaan de pagina om te zien welke verzekeraars restitutiepolissen aanbieden. 

 

Overzicht Contracten Zorgverzekeraars 2021

Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Contract? Bijzonderheden
Caresq IptiQ; Aon, Eucare, Aevitae Ja Geen bijzonderheden
ASR Ditzo, Aevitae, De Amersfoortse Ja Behandeling >3000 minuten is vooraf een machtiging nodig van de zorgverzekeraar!
DSW DSW, Stad Holland Ja Geen vergoeding van DBC's > 6000 minuten
Zilveren Kruis Zilveren Kruis (Achmea), ProLife, FBTO, De Friesland Zorgverzekering, Interpolis Ja Er geldt een omzetplafond. Bij overschrijding van het omzetplafond, kan de behandeling niet worden opgestart of wordt deze niet vergoed.
ONVZ ONVZ, PNO Zorg, VvAA Ja In SGGZ moet 80% van de behandeling door regiebehandelaar worden uitgevoerd, check wachtlijst Nadine Claessen
ENO Salland, HollandZorg, Zorgdirect Ja In SGGZ moet 80% van de behandeling door regiebehandelaar worden uitgevoerd, check wachtlijst Nadine Claessen
Zorg en Zekerheid Zorg en Zekerheid Ja In SGGZ moet 80% van de behandeling door regiebehandelaar worden uitgevoerd, check wachtlijst Nadine Claessen. In de GBGGZ mag er maximaal 30% indirecte tijd worden gedeclareerd.
VGZ VGZ, IZZ, Zekur, IZA, Unive, UMC Zorgverzekering, Promovendum, National Academic, Besured Ja Er geldt een omzetplafond. Bij overschrijding van het omzetplafond, kan de behandeling niet worden opgestart of wordt deze niet vergoed.
Menzis Menzis, PMA, Anderzorg Nee Check bij uw zorgverzekeraar hoeveel % er wordt vergoed van de kosten. Uw eigen bijdrage varieert tussen de 46% en de 35% van het NzA tarief. Voor een indicatie van de kosten, zie de SGGZ tarieven tabel. Alleen de polissen 'eigen keuze' vergoeden 100% van de kosten.
CZ Ohra, CZ, Nationale Nederlanden (NN) Nee Zowel Ohra als NN zijn restitutiepolissen, d.w.z. dat de kosten volledig worden vergoed. Indien u een CZ zorgverzekering heeft, check bij uw zorgverzekeraar hoeveel % er wordt vergoed van de kosten en hoeveel u zelf moet bijdragen.