Vergoedingen

Psychotherapie Praktijk Claessen heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten (met uitzondering van Caresq). Dit betekent dat de kosten voor de behandeling rechtstreeks worden vergoed door de zorgverzekeraar zonder bijkomende kosten. Het eigen risico van doorgaans €385 blijft gelden en wordt verrekend door uw zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar stelt andere voorwaarden die in het onderstaande overzicht staan vermeld. Wij adviseren u kennis te nemen van deze voorwaarden, voordat u zich aanmeldt of wisselt van zorgverzekeraar.  

Indien u verzekerd bent bij Caresq, worden de kosten van de behandeling niet rechtstreeks vergoed door de zorgverzekeraar. De tarieven voor deze zogenaamde ongecontracteerde zorg kunt u hier vinden. Checkt u voordat u zich aanmeldt of en hoeveel u zelf dient bij te betalen.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar of zorgverzekering bij uw huidige zorgverzekeraar, kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. U dient dan vóór 31 december uw zorgverzekering te hebben opgezegd en u heeft t/m 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Wilt u bij uw huidige zorgverzekeraar blijven maar uw verzekering wijzigen of omzetten naar een restitutie polis, dan kan dit t/m 31 januari. 

 

LET OP: Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ, het zogenaamde Zorgprestatiemodel. Klik hier voor meer informatie over deze nieuwe financiering. 

Overzicht Contracten Zorgverzekeraars 2022

Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Contract? Bijzonderheden
Caresq IptiQ; Aon, Eucare, Aevitae NEE Er zijn voor u extra kosten verbonden aan de behandeling. U betaalt 100% van het NzA tarief. Check bij uw zorgverzekeraar wat deze vergoedt en hoeveel u zelf moet bijbetalen.
ASR ASR, DITZO Ja Regiebehandelaar moet minimaal 10% van de totale tijd (op basis van een jaar) contact hebben gehad met verzekerde.
DSW DSW, Stad Holland, In Twente Zorgverzekering Ja In SGGZ moet 60% van de directe tijd door regiebehandelaar worden uitgevoerd, daardoor andere wachttijden, zie pagina wachttijden!
Zilveren Kruis Zilveren Kruis: (ProLife,One Underwriting BV, Interpolis), FBTO, De Friesland Zorgverzekering, Achmea Zorgverzekering NV Ja Er geldt een omzetplafond. Bij overschrijding van het omzetplafond, kan de behandeling niet worden opgestart of wordt deze niet vergoed. Check dit bij het secretariaat voordat u zich aanmeldt. Verder geen bijzonderheden.
ONVZ ONVZ, PNO Zorg, VvAA, Jaah Ja In SGGZ moet 80% van de behandeling door regiebehandelaar worden uitgevoerd, check wachtlijst Nadine Claessen
ENO Salland, HollandZorg, Zorgdirect Ja Geen bijzonderheden.
Zorg en Zekerheid Zorg en Zekerheid Ja In SGGZ moet 80% van de behandeling door regiebehandelaar worden uitgevoerd, daardoor andere wachttijden, zie pagina wachttijden!
VGZ VGZ (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP, ZorgZaam Verzekerd), Univé Zorg (Univé, Zekur, Zekur Natura), IZA NV (IZA), NV UMC (UMC Zorgverzekering) Ja Er geldt een omzetplafond die wij voor 2022 al hebben bereikt. Bij overschrijding van het omzetplafond, kan de behandeling niet worden opgestart of wordt deze niet vergoed. Check dit bij het secretariaat voordat u zich aanmeldt. Verder geen bijzonderheden.
Menzis Menzis, Anderzorg, HEMA Ja niet vergoed behandeling > 6000 minuten niet vergoed behandelingen die >5 jaar duren
CZ Ohra, CZ, Nationale Nederlanden (NN) Ja Er geldt een omzetplafond. Bij overschrijding van het omzetplafond, kan de behandeling niet worden opgestart of wordt deze niet vergoed. Check dit bij het secretariaat voordat u zich aanmeldt. Enkel diagnostische trajecten worden niet vergoed.