Vergoedingen

Psychotherapie Praktijk Claessen heeft voor het jaar 2023 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat de kosten voor de behandeling rechtstreeks worden vergoed door de zorgverzekeraar zonder bijkomende kosten. Het eigen risico van doorgaans €385 blijft gelden en wordt verrekend door uw zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar stelt andere voorwaarden die in het onderstaande overzicht staan vermeld. Wij adviseren u kennis te nemen van deze voorwaarden, voordat u zich aanmeldt of wisselt van zorgverzekeraar.  

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar of zorgverzekering bij uw huidige zorgverzekeraar, kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. U dient dan vóór 31 december uw zorgverzekering te hebben opgezegd en u heeft t/m 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Wilt u bij uw huidige zorgverzekeraar blijven maar uw verzekering wijzigen of omzetten naar een restitutie polis, dan kan dit t/m 31 januari. 

LET OP: Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ, het zogenaamde Zorgprestatiemodel. Klik hier voor meer informatie over deze nieuwe financiering. 


Overzicht Contracten Zorgverzekeraars 2023

Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Contract? Bijzonderheden
Achmea De Friesland Zorgverzekeraar (3358), FBTO (3351), Interpolis (3313), Zilveren Kruis, ZieZo & Pro Life (3311) Ja Geen aanvullende eisen medebehandelaren.
VGZ VGZ: VGZ, VGZ Bewuzt, IZZ, United Consumers VGZ (7095), IZA (3334), UMC (0736), Univé: Zekur (0101), Gewoon Zekur polis (3361) Ja Geen aanvullende eisen medebehandelaren.
CZ CZ: CZ Direct, Just (9664), Nationale Nederlanden (9664), OHRA (9664) Ja Geen aanvullende eisen medebehandelaren.
Menzis Menzis, HEMA, VinkVink (3332), Anderzorg (3333) Ja Er geldt geen omzetplafond. Behandelingen > 6000 minuten per kalenderjaar worden niet vergoed. Behandelingen > 5 jaar worden niet vergoed.
DSW- Stad Holland DSW (7029), inTwente (3344), Stad Holland (7037) Ja 60% van de (directe tijd in) behandeling moet door de regiebehandelaar worden uitgevoerd. Check vooraf of er plek is.
Zorg & Zekerheid Zorg & Zekerheid, AZVZ (7085) Ja 80% van de behandeling moet door regiebehandelaar worden uitgevoerd. Check vooraf of er plek is.
ONVZ ONVZ, VvAA, Jaaah (3343) Ja Geen bijzonderheden Geen aanvullende eisen medebehandelaren, geen omzetplafond.
ASR ASR (9018), DITZO (3336) Ja Geen bijzonderheden Geen aanvullende eisen medebehandelaren, geen omzetplafond.
ENO Salland (3347) Ja Geen bijzonderheden Geen aanvullende eisen medebehandelaren, geen omzetplafond.
Eucare (Caresq) Aevitae (Eucare), Care4Life (3360) Ja Geen bijzonderheden Geen aanvullende eisen medebehandelaren, geen omzetplafond.