Wachttijd-overbrugging groep

‘De Overbruggingsgroep’

een training voor hen die hun wachttijd zinvol willen overbruggen

Informatie voor verwijzers: 

Voor iedereen die:

 • op een wachtlijst staat voor een intake of behandeling in de GGZ en
 • de wachttijd nuttig wil besteden en alvast actief wil werken aan zijn of haar herstel

Doel:                                                                                                             

 • zinvol overbruggen van de wachttijd tot behandeling binnen de GGZ
 • bekrachtigen van hen die actief met hun klachten aan de slag willen
 • voorkomen van verslechtering van de klachten
 • ontlasten van onze verwijzers, zoals de huisartsen en de praktijkondersteuners
 • bijdragen aan sneller herstel bij psychische klachten

 

De training bestaat uit:

 • psycho-educatie
 • cognitieve gedragsinterventies (CGT)
 • ontspannings-, mindfulness- en andere oefeningen
 • online huiswerkopdrachten

 

Hoe:

 • eens in de drie weken een face-to-face groepscontact (max. 8 deelnemers)
 • online huiswerkopdrachten

 

U kunt cliënten verwijzen die:

 • 18+ jaar oud zijn en bij wie sprake is van (een) psychische klacht(en) in DSM 5 termen
 • verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar die de training vergoed, check onze website

https://www.psychotherapiepraktijkclaessen.nl/ggz-behandeling-diagnostiek/praktische-informatie/vergoedingen

 • op een wachtlijst staan bij een zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg

 

Voorwaarden:

 • De overbruggingsgroep heeft een tijdelijk ondersteunend karakter en kan niet worden ingezet als een op zichzelf staande behandeling. Deelname aan de training betekent niet dat PPC de behandeling gaat overnemen
 • Indien de cliënt start met behandeling, stopt de deelname aan de overbruggingsgroep
 • In acute situaties/ crises, stopt deelname aan de overbruggingsgroep en neemt de huisarts de zorg over/ verwijst door naar de acute GGZ zorg

 

Wanneer?

De training vindt plaats op de Veritasweg 5A te Oosterbeek op een dinsdag van 09.30-11.30 uur. De data van de face-to-face bijeenkomsten zijn: 

 1. 27 september 2022
 2. 18 oktober 2022
 3. 8 november 2022
 4. 29 november 2022
 5. 20 december 2022
 6. 10 januari 2023
 7. 31 januari 2023 (laatste van de cyclus)

 

Aanmelden:

U kunt uw cliënt aanmelden door een verwijsbrief met daarin verwijzing naar de overbruggingsgroep en vermelding van de wachtlijst waarop cliënt staat, te sturen naar Psychotherapie Praktijk Claessen. Voor overleg kunt u contact opnemen met het secretariaat telefonisch op 06- 45 28 06 22 of per email via secretariaat@psychotherapiepraktijkclaessen.nl.