Psycho-Drama combigroep

Groepsgrootte:         

Max. 9 cliënten + 2-3 behandelaren

Dag en tijdstip:         

Elke dinsdagochtend;

10.00-11.00 uur groepspsychotherapie

11.00-11.15 uur korte pauze

11.15-12.15 uur dramatherapiegroep

We starten begin oktober 2024 met deze open groep.

 

Duur behandeling:   

Minimaal 9 maanden en maximaal 2 jaar. Elk jaar zullen er 6 vaste momenten zijn waarop deelnemers kunnen in- of uitstromen.

 

Behandelaren:          

Groepspsychotherapie;

Nadine Claessen, klinisch psycholoog &

Shila Augustuszoon-Najibi, gezondheidszorgpsycholoog

 

Dramatherapiegroep;

Céline Lentjes, dramatherapeut &

Shila Augustuszoon-Najibi, gezondheidszorgpsycholoog &

stagiaire dramatherapie

 

Uitleg over de therapie:

Deze psycho-dramagroep is een gecombineerde groepstherapie bestaande uit twee therapieonderdelen, te weten 1 uur groepspsychotherapie en 1 uur dramatherapie.

De focus van deze combigroep ligt op hechting met anderen. De gemeenschappelijke doelen van deze combigroep zijn om (opnieuw) op een veilige manier te hechten aan anderen, om nare ervaringen en tekortkomingen uit het verleden te verwerken en ook om te leren weer te onthechten ofwel leren hoe goed afscheid te nemen. Veilige hechting opbouwen heeft tijd nodig. Om die reden heeft de groep een open karakter met vaste in- en uitstroom momenten en een minimale duur van 9 maanden en kan men zo lang als nodig, doch maximaal 2 jaar, deze groepsbehandeling volgen.

In de groepspsychotherapie ligt de focus op het vergroten van inzicht en het delen met anderen. Er is ruimte om te bespreken wat u bezighoudt, te leren begrijpen hoe uw verleden invloed heeft gehad op uw hechting en op uw relaties met anderen en te onderzoeken of en wat u wilt veranderen.

In de dramatherapiegroep ligt de focus vooral op het doen en het ervaren van veilige hechting. Door middel van oefeningen en spel leert men emotionele veiligheid in zichzelf te vergroten en te onderzoeken wat u nodig heeft voor een veilige hechting met anderen. Ook kunnen binnen deze therapie situaties uit het verleden worden uitgespeeld en worden verwerkt. 

 

Voor wie?

Deze groep is geschikt voor eenieder die vastloopt in het contact met anderen en die wil leren om zich op een veilige manier te leren verbinden aan de ander.

 

Achtergrond:

Problemen in de hechting komen voor wanneer er in de jeugd emotionele tekorten waren, bijvoorbeeld door het ontbreken van voldoende of de juiste emotionele aandacht, door verlating (ziekte of overlijden van een gezinslid), door misbruik of geweld, door pestervaringen maar ook door een te veel aan positieve aandacht en te veel bescherming.

Wanneer het ontbreekt aan een veilige basis, aan voldoende structuur en stabiliteit, aan realistische grenzen, aan voldoende emotionele steun, aan spel en spontaniteit en aan het mogen opbouwen van een eigen autonomie en zelfstandigheid, kan dit uiteindelijk leiden tot problemen met hechting aan anderen (bijv. teveel aanpassing of juist conflicten), met emotieregulatie (te veel of juist te weinig voelen), met identiteit (niet zo goed weten wie je bent) en met het reguleren van afstand en nabijheid in het contact met anderen (aantrekken en afstoten).

Als reactie hierop ontwikkelt men allerlei overlevingsmechanismen die kunnen uitgroeien tot vaste patronen. Men past zich aan om met de ongezonde situatie om te kunnen gaan. Eenmaal volwassen, zijn deze patronen zo diep ingesleten dat ze automatisch worden geactiveerd in contact wat kan leiden tot een herhaling van ongezonde relaties waarin men blijft tekortkomen. 

Om deze patronen te veranderen, zijn nieuwe, positieve en corrigerende ervaringen in de hechting nodig. Door het ervaren van veiligheid in contact met anderen, van voldoende steun en van mogen zijn wie je bent, dat je goed genoeg bent zoals je bent, groeit het vertrouwen in jezelf èn de ander en dit biedt een nieuwe basis voor het opbouwen van veilige (intieme) relaties met anderen.

 

Wat is het resultaat?

Veilige hechting met jezelf en anderen zorgt voor een grotere veerkracht, betere emotieregulatie, meer zelfvertrouwen, een beter zelfgevoel en brengt de (gestagneerde) persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling weer op gang.

 

Aanmelding of voor meer informatie:

U kunt een bericht sturen aan aanmelding@psychotherapiepraktijkclaessen.nl of vraag uw behandelaar binnen PPC.