Waarneming bij afwezigheid

Waarneming

Wanneer uw vaste behandelaar afwezig is door vakantie of ziekte, zal Nadine Claessen uw eerste aanspreekpunt zijn en de behandeling indien nodig (tijdelijk) overnemen. Indien Nadine zelf afwezig is, zal een andere behandelaar werkzaam binnen Psychotherapie Praktijk Claessen u te woord staan en u verder helpen variërend van een (kort) telefonisch contact of tijdelijke overname van de behandelgesprekken. Met uw vaste behandelaar zijn afspraken met u gemaakt over de waarneming tijdens diens afwezigheid/ de vakantie. 

Tijdens de zomervakantie is het secretariaat gesloten t/m 22 augustus 2021. In verband met een patiëntenstop worden er voorlopig geen aanmeldingen meer aangenomen.  

 

Crisis

In geval van een acute crisis situatie, kunt u binnen kantooruren zich het beste wenden tot uw vaste behandelaar. Indien deze afwezig is, neemt u dan contact op met Nadine Claessen, uw vervangend behandelaar of het secretariaat. 

Buiten kantooruren is de praktijk gesloten. U bent geïnformeerd door uw behandelaar bij wie u zich dan het beste kunt melden. In ieder geval is de regionale huisartsenpost bereikbaar in geval van psychische nood. Bel uw lokale huisartsenpost telefoonnummer. Deze wordt vermeld op de voicemail van uw eigen huisarts. 

U kunt tevens contact opnemen met de hulplijn zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chatten via hun website. Ook indien u zich zorgen maakt over iemand in uw (directe) omgeving, kunt u telefonisch contact zoeken met hen. Voor meer informatie over deze hulplijn zie www.113.nl