Waarneming bij afwezigheid

Waarneming

Wanneer uw vaste behandelaar afwezig is door vakantie, ziekte of overlijden, zal Nadine Claessen uw eerste aanspreekpunt zijn en de behandeling indien nodig (tijdelijk) overnemen. Indien Nadine zelf afwezig is, zal een andere behandelaar werkzaam binnen Psychotherapie Praktijk Claessen u te woord staan en u verder helpen variërend van een (kort) telefonisch contact of tijdelijke overname van de behandelgesprekken.

Met uw vaste behandelaar zijn hierover afspraken met u gemaakt. U kunt uiteraard altijd contact opnemen met het secretariaat en dan wordt u verder geholpen. 

 

Crisis

In geval van een acute crisis situatie, kunt u binnen kantooruren zich het beste wenden tot uw vaste behandelaar. Indien deze afwezig is, neemt u dan contact op met Nadine Claessen of het secretariaat. 

Buiten kantooruren is de praktijk gesloten. U bent geïnformeerd door uw behandelaar bij wie u zich dan het beste kunt melden. In ieder geval is de regionale huisartsenpost bereikbaar in geval van psychische nood. Bel uw lokale huisartsenpost telefoonnummer. Deze wordt vermeld op de voicemail van uw eigen huisarts. 

U kunt tevens contact opnemen met de hulplijn zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chatten via hun website. Ook indien u zich zorgen maakt over iemand in uw (directe) omgeving, kunt u telefonisch contact zoeken. Voor meer informatie over deze hulplijn zie www.113.nl