Waarneming bij afwezigheid

Waarneming tijdens afwezigheid
In de maand augustus is er een beperkte personele bezetting vanwege vakantie; meerdere collega’s zijn in de maand augustus op vakantie. Met uw vaste behandelaar zijn afspraken met u gemaakt over de waarneming tijdens diens afwezigheid/de vakantie. 

 

Afwezigheid secretariaat

Het secretariaat is afwezig van 1 augustus t/m 29 augustus 2022. Tijdens deze afwezigheid wordt uw mail niet doorgestuurd en de mail wordt sporadisch gelezen.

Wilt u zich aanmelden voor behandeling stuurt u dan het volgende naar secretariaat@psychotherapiepraktijkclaessen.nl:

  • Kort uw zorgvraag
  • Verwijsbrief van uw huisarts/doorverwijzer
  • Vermeld de naam van uw zorgverzekering (check Vergoedingen)

U kunt vanaf 30 augustus een reactie verwachten op uw e-mail.

 

Crisis

In geval van een acute crisis situatie, kunt u binnen kantooruren zich het beste wenden tot uw vaste behandelaar. Indien deze afwezig is, neemt u dan contact op met uw vervangend behandelaar, waarover uw vaste behandelaar u heeft geïnformeerd.

Buiten kantooruren is de praktijk gesloten. De regionale huisartsenpost is bereikbaar in geval van psychische nood. Bel uw lokale huisartsenpost telefoonnummer. Deze wordt vermeld op de voicemail van uw eigen huisarts. 

U kunt tevens contact opnemen met de hulplijn zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chatten via hun website. Ook indien u zich zorgen maakt over iemand in uw (directe) omgeving, kunt u telefonisch contact zoeken met hen. Voor meer informatie over deze hulplijn zie www.113.nl