Waarneming bij afwezigheid

Waarneming tijdens afwezigheid
Met uw vaste behandelaar zijn afspraken met u gemaakt over de waarneming tijdens diens afwezigheid/de vakantie. 

 

Afwezigheid secretariaat

Tijdens de afwezigheid van het secretariaat wordt uw mail niet gelezen of doorgestuurd, tenzij anders vermeld in het afwezigheidsbericht (voicemail of mailbericht).

Wilt u zich aanmelden voor behandeling stuurt u dan een mail naar aanmelding@psychotherapiepraktijkclaessen.nl met daarin de volgende informatie:

  • Korte beschrijving van uw zorgvraag
  • Naam van uw verwijzer
  • Uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
  • Vermeld de naam van uw zorgverzekering (check Vergoedingen)

Zodra het secretariaat weer aanwezig is, ontvangt u een reactie. Gelieve de verwijsbrief alleen via beveiligde mail verzenden! In de reactie van het secretariaat, zullen de instructies hiervoor worden vermeld. 

 

Crisis

In geval van een acute crisis situatie, kunt u binnen kantooruren zich het beste wenden tot uw vaste behandelaar. Indien deze afwezig is, neemt u dan contact op met uw vervangend behandelaar, waarover uw vaste behandelaar u heeft geïnformeerd.

Buiten kantooruren is de praktijk gesloten. De regionale huisartsenpost is bereikbaar in geval van psychische nood. Bel uw lokale huisartsenpost telefoonnummer. Deze wordt vermeld op de voicemail van uw eigen huisarts. 

U kunt tevens contact opnemen met de hulplijn zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chatten via hun website. Ook indien u zich zorgen maakt over iemand in uw (directe) omgeving, kunt u telefonisch contact zoeken met hen. Voor meer informatie over deze hulplijn zie www.113.nl