Het Zorgprestatiemodel 2022

Per 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ ingevoerd. Lees in onderstaande folder wat dit model inhoudt en welke (onder andere financiële) consequenties dit heeft.

PPC LVVP Het Zorgprestatiemodel Info Voor Clienten
PDF – 120,0 KB 470 downloads