Het Zorgprestatiemodel 2022

Per 1 januari 2022 wordt er een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ ingevoerd. Lees in onderstaande folder wat dit model inhoudt en welke (onder andere financiële) consequenties dit gaat hebben voor u.

PPC LVVP Het Zorgprestatiemodel Info Voor Clienten
PDF – 120,0 KB 19 downloads