Coaching & Consultancy

Coaching & Consultancy

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) biedt voor bedrijven, werkgevers of overheidsinstanties kortdurende preventie en coaching trajecten, maar ook gedegen diagnostiek (testdiagnostiek/ expertise) die beide gericht zijn op het voorkomen van (langdurige) uitval en op snel herstel van klachten. U kunt terecht voor hulp bij (dreigende) uitval, maar ook voor teambuilding of verbetering van de samenwerking.

 

Hulp bij (dreigende) uitval

Hoe langer uw werknemer thuis zit, des te langer duurt het traject van reïntegratie, dus is het van belang om zo vroegtijdig mogelijk hulp in te schakelen, liefst voordat uw werknemer ziek wordt. Soms zijn er omstandigheden buiten het werk om waar de werknemer mee van doen heeft, wat een extra wissel kan trekken op de belastbaarheid op de werkvloer. Ook dan biedt coaching uitkomst. Werk- en privéproblemen beïnvloeden elkaar voortdurend. Daarom richt PPC zich op het bewerkstelligen van voldoende balans tussen beide. In de coaching staat allereerst het vergroten van inzicht centraal in de disbalans en de hierdoor ontstane klachten waarna er getraind en geoefend wordt. Eventueel wordt de coaching gecombineerd met Zeilend Coachen, zodat het nieuwe gedrag geoefend en eigen gemaakt kan worden op de boot. We weten immers dat het zelf ervaren leidt tot een grotere en snellere gedragsverandering dan alleen erover praten. Hiermee wordt niet alleen het huidige probleem getackeld, maar draagt PPC bij aan een meer blijvend effect wat de veerkracht in de toekomst vergroot.

Wanneer blijkt dat de klachten een intensievere of langdurige interventie vereisen, kan PPC de behandeling overnemen binnen de curatieve sector (GGZ), waarmee de continuïteit van de behandeling gewaarborgd blijft en er geen kostbare tijd verloren gaat aan doorverwijzing en aan wachtlijsten.

 

Teambuilding/ samenwerking

Vanwege jarenlange ervaring in het werken in en met teams en de aanwezige specialisatie op het gebied van groepsprocessen, kunt u terecht bij PPC voor teambuilding en het verbeteren van onderlinge samenwerking. Zeilen biedt bij uitstek de mogelijkheid om de onderlinge verhoudingen en teamdynamiek te verhelderen en te bewerken op een speelse, sportieve en uitdagende manier, in de buitenlucht op het prachtige Gooimeer. Het is mogelijk om deze zeildag af te sluiten met een borrel of etentje in de luxe haven van Naarden.

Kijk voor meer informatie op www.zeilendcoachen.nl of www.zeilschoolnaarden.nl