GGZ-Tarieven

Tarieven verzekerde zorg 

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat alle kosten voor de geleverde zorg worden vergoed door uw zorgverzekeraar en dat u geen extra kosten heeft bovenop uw eigen risico.

Het maximum tarief voor (verzekerde) behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). 

 

No Show tarief

Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, worden niet door de zorgverzekeraar vergoed, maar betaalt u zelf. 

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Laat dit ons uiterlijk 48 uur van te voren weten. Zo kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Tot 48 uur van tevoren kunt u op werkdagen kosteloos uw afspraak afzeggen of verzetten.

Bij een annulering of verplaatsing van uw afspraak korter dan 48 uur van tevoren, of wanneer u zonder bericht niet op uw afspraak bent verschenen, brengen wij u € 150,- in rekening, tenzij er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden. U kunt eenmalig een beroep doen op overmacht of onvoorziene omstandigheden, daarna brengen wij u ongeacht de reden het bovenstaande bedrag in rekening. Wij willen u vragen altijd, ook als het niet tijdig is, door te geven dat u de afspraak wilt annuleren. In sommige gevallen kunnen we namelijk toch nog een andere cliënt inplannen en hoeft u geen no show tarief te betalen. 

 


Prestatiecode Naam Tarief
CO0018 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 5 minuten € 46,99
CO0042 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten € 35,56
CO0083 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 5 minuten € 36,72
CO0107 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten € 27,91
CO0148 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 15 minuten € 81,02
CO0172 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten € 61,31
CO0213 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 15 minuten € 65,60
CO0237 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten € 49,89
CO0278 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 30 minuten € 135,37
CO0302 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten € 101,78
CO0343 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 30 minuten € 112,45
CO0367 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten € 85,16
CO0408 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 45 minuten € 189,47
CO0432 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten € 142,31
CO0473 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 45 minuten € 159,85
CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten € 120,99
CO0538 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 60 minuten € 216,23
CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten € 163,37
CO0603 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 60 minuten € 188,94
CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten € 143,71
OV0007 Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II € 22,18
OV0008 Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II € 67,62


Tarieven onverzekerde zorg

De tarieven van onverzekerde zorg zijn afhankelijk van het geleverde product en worden hieronder per categorie genoemd.

 

Diagnostiek

Dit betreft het uitvoeren van diagnostische gesprekken en/of testonderzoek waarvoor Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) geen Diagnose Combinatie Behandeling (DBC) opent. Bijvoorbeeld wanneer diagnostiek plaatsvindt op verzoek van een andere (vrijgevestigde) behandelaar.

Tarief Diagnostiek         €100 per uur


Overige zorgproducten

De volgende activiteiten vallen onder het zogenaamde Overig Zorgproduct d.w.z. een vorm van zorg die onder de reikwijdte van de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg) valt, maar die zich (nog) niet leent voor onderbrenging in de reguliere DBC of ZZP-GGZ (m.a.w. niet-verzekerde zorg). Zie voor informatie over de WMG https://www.nza.nl/regelgeving/wetgeving/wmg 

 

Activiteit Max. NzA tarief
1e lijnsdiagnostiek (zonder behandeling) € 114,41
Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of CBR € 89,65