GGZ-Tarieven

Tarieven verzekerde zorg 

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. 

Verzekerde zorg betekent dat er door PPC zorg wordt verleend waarvoor u bent verzekerd. De zorg wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering door uw zorgverzekeraar. Het maximum tarief voor (verzekerde) behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en is ingedeeld naar het aantal bestede minuten van de behandeling. Het tarief is afhankelijk van het jaar waarin de behandeling is gestart. Als er een jaar verstreken is, wordt er een vervolg zorgtraject gestart met het geldende maximale tarief van dat kalenderjaar. 

 

LET OP: Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ, het zogenaamde Zorgprestatiemodel. Klik hier voor meer informatie over deze nieuwe financiering. 


Prestatiecode Naam Tarief
CO0018 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 5 minuten € 46,99
CO0042 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten € 35,56
CO0083 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 5 minuten € 36,72
CO0107 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten € 27,91
CO0148 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 15 minuten € 81,02
CO0172 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten € 61,31
CO0213 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 15 minuten € 65,60
CO0237 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten € 49,89
CO0278 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 30 minuten € 135,37
CO0302 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten € 101,78
CO0343 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 30 minuten € 112,45
CO0367 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten € 85,16
CO0408 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 45 minuten € 189,47
CO0432 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten € 142,31
CO0473 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 45 minuten € 159,85
CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten € 120,99
CO0538 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 60 minuten € 216,23
CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten € 163,37
CO0603 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 60 minuten € 188,94
CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten € 143,71
OV0007 Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II € 22,18
OV0008 Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II € 67,62


Tarieven onverzekerde zorg

De tarieven van onverzekerde zorg zijn afhankelijk van het geleverde product en worden hieronder per categorie genoemd.

 

Diagnostiek

Dit betreft het uitvoeren van diagnostische gesprekken en/of testonderzoek waarvoor Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) geen Diagnose Combinatie Behandeling (DBC) opent. Bijvoorbeeld wanneer diagnostiek plaatsvindt op verzoek van een andere (vrijgevestigde) behandelaar.

Tarief Diagnostiek         €100 per uur


Overige zorgproducten

De volgende activiteiten vallen onder het zogenaamde Overig Zorgproduct d.w.z. een vorm van zorg die onder de reikwijdte van de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg) valt, maar die zich (nog) niet leent voor onderbrenging in de reguliere DBC of ZZP-GGZ (m.a.w. niet-verzekerde zorg). Zie voor informatie over de WMG https://www.nza.nl/regelgeving/wetgeving/wmg 

 

Activiteit Max. NzA tarief
1e lijnsdiagnostiek (zonder behandeling) € 114,41
Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of CBR € 89,65