GGZ-Tarieven

Tarieven verzekerde zorg 

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. 

Verzekerde zorg betekent dat er door PPC zorg wordt verleend waarvoor u bent verzekerd. De zorg wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering door uw zorgverzekeraar. Het maximum tarief voor (verzekerde) behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en is ingedeeld naar het aantal bestede minuten (zowel direct als indirect) van de behandeling. Het tarief is afhankelijk van het jaar waarin de behandeling is gestart. Als er een jaar verstreken is, wordt er een vervolg DBC gestart met het geldende maximale tarief van dat kalenderjaar. 

 

LET OP: Met ingang van 1 januari 2022 komt er een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ, het zogenaamde Zorgprestatiemodel. Klik hier voor meer informatie over deze nieuwe financiering en welke (onder andere financiële) gevolgen dit voor u zal hebben. 


Tarieven Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ)

De GBGGZ is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang (maximaal 8-10 sessies). De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling.

 

Categorie BGGZ aantal bestede minuten (direct en indirect) Tarief 2020 Tarief 2021
BGGZ kort max. 294 min. € 503,47 € 522,13
BGGZ middel max. 495 min. € 853,38 € 885,01
BGGZ intensief max. 750 min. € 1383,65 € 1434,96
BGGZ chronisch max. 753 min. € 1330,98 € 1380,09

Tarieven Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ)

De SGGZ biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde, meerdere of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langerdurende psychotherapeutische hulp. Er geldt geen maximum aantal sessies. Betaling vindt plaats na afsluiting van het traject of in ieder geval na elke 365 dagen. Indien de behandeling wordt voortgezet, wordt er een zogenaamde vervolg Diagnose Behandel Combinatie (DBC) gestart. De tarieven zijn vermeld in onderstaande tabel en ingedeeld in het aantal bestede minuten. Het jaartal van de start van uw behandeling, bepaalt welk tarief er gehanteerd wordt.


Categorie/ (hoofd)diagnose Aantal minuten (directe + indirecte tijd) Tarief 2020 Tarief 2021
Diagnostiek 0-99 min. € 209,70 € 217,36
Diagnostiek 100-199 min. € 391,28 € 405,57
Diagnostiek 200-399 min. € 693,88 € 719,21
Diagnostiek 400-799 min. € 1226,37 € 1271,15
Diagnostiek 800-1199 min. € 2086,92 € 2163,09
Diagnostiek 1200-1799 min. € 3128,14 € 3242,21
Diagnostiek >1800 min. € 4964,07 € 5144,86
Behandeling kort 0-99 min. € 190,19 € 197,11
Behandeling kort 100-199 min. € 387,30 € 401,39
Behandeling kort 200-399 min. € 709,96 € 735,80
Behandeling kort vanaf 400 min. € 1273,68 € 1320,19
Depressieve stoornis 250-799 min. € 1386,07 € 1436,41
Depressieve stoornis 800-1799 min. € 2736,19 € 2835,54
Depressieve stoornis 1800-2999 min. € 4972,69 € 5153,09
Depressieve stoornis 3000-5999 min. € 8954,66 € 9279,01
Angststoornis (incl. PTSS) 250-799 min. € 1361,36 € 1410,82
Angststoornis (incl. PTSS) 800-1799 min. € 2684,78 € 2782,25
Angststoornis (incl. PTSS) 1800-2999 min. € 4875,48 € 5052,38
Angststoornis (incl. PTSS) 3000-5999 min. € 8621,86 € 8934,69
Restgroep (Niet Anders Omschreven) 250-799 min. € 1380,57 € 1430,74
Restgroep (Niet Anders Omschreven) 800-1799 min. € 2700,10 € 2798,22
Restgroep (Niet Anders Omschreven) 1800-2999 min. € 5004,06 € 5185,79
Restgroep (Niet Anders Omschreven) 3000-5999 min. € 8755,12 € 9072,73
Somatoforme stoornis 250-799 min. € 1300,49 € 1347,68
Somatoforme stoornis 800-1799 min. € 2507,62 € 2598,61
Somatoforme stoornis 1800-2999 min. € 4802,90 € 4977,06
Somatoforme stoornis 3000-5999 min. € 8726,08 € 9042,17
Persoonlijkheidsstoornis 250-799 min. € 1390,22 € 1440,65
Persoonlijkheidsstoornis 800-1799 min. € 2820,48 € 2922,69
Persoonlijkheidsstoornis 1800-2999 min. € 5154,41 € 5341,01
Persoonlijkheidsstoornis 3000-5999 min. € 9133,81 € 9464,37
Pervasief (Autisme Spectrum Stoornis) 250-799 min. € 1407,42 € 1458,54
Pervasief (Autisme Spectrum Stoornis) 800-1799 min. € 2736,57 € 2835,94
Pervasief (Autisme Spectrum Stoornis) 1800-2999 min. € 4909,35 € 5085,57
Pervasief (Autisme Spectrum Stoornis) 3000-5999 min. € 8693,57 € 9009,35

Tarieven onverzekerde zorg

De tarieven van onverzekerde zorg zijn afhankelijk van het geleverde product en worden hieronder per categorie genoemd.

 

Diagnostiek

Dit betreft het uitvoeren van diagnostische gesprekken en/of testonderzoek waarvoor Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) geen Diagnose Combinatie Behandeling (DBC) opent. Bijvoorbeeld wanneer diagnostiek plaatsvindt op verzoek van een andere (vrijgevestigde) behandelaar.

Tarief Diagnostiek         €100 per uur


Overige zorgproducten

De volgende activiteiten vallen onder het zogenaamde Overig Zorgproduct d.w.z. een vorm van zorg die onder de reikwijdte van de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg) valt, maar die zich (nog) niet leent voor onderbrenging in de reguliere DBC of ZZP-GGZ (m.a.w. niet-verzekerde zorg). Zie voor informatie over de WMG https://www.nza.nl/regelgeving/wetgeving/wmg 

 

Activiteit Max. NzA tarief
1e lijnsdiagnostiek (zonder behandeling) € 114,41
Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of CBR € 89,65