Diagnostiek

Diagnostiek

Bij onduidelijkheid over de (hoofd)diagnose en indicatiestelling, biedt Psychotherapie Praktijk Claessen diagnostiek.

Diagnostiek bestaat uit het voeren van een (of meerdere) intakegesprek(ken), zo nodig aangevuld met testonderzoek. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld intelligentie- en/of persoonlijkheidsonderzoek. Hierna volgt een adviesgesprek en worden de bevindingen op schrift gezet.

Diagnostiek binnen Psychotherapie Praktijk Claessen is erop gericht om helder te krijgen welke behandeling het beste aansluit volgens het 'matched-care' principe, dit wil zeggen dat er wordt gekeken naar welke behandelintensiteit (laag tot hoog intensief) nodig is om tot verandering te komen en welke soort therapie het best bij de klachten en het karakter van iemand past. Ieder mens is immers uniek en dit vraagt om zorg op maat, aangepast aan leerstijl en behoefte. Hiermee worden een sneller herstel en terugkeer in de maatschappij bereikt en een onnodig lange wachttijd, hoge zorgconsumptie en chroniciteit in de GGZ teruggedrongen.