Behandeling (individueel aanbod)


Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) biedt aan volwassenen (18+ jaar)  individuele psychotherapie aan voor verschillende klachten in zowel de Generalistische Basis GGz (GBGGZ) als de Gespecialiseerde GGz ook Specialistische GGz genoemd (G-GGZ of SGGZ);

 

Met welke klachten kunt u terecht bij PPC?

Stressklachten

Veel mensen voelen zich tegenwoordig gestresst, maar teveel druk ervaren is niet prettig en kan tot (ernstige) klachten leiden. U hebt het gevoel nooit echt alles te hebben gedaan, constant het gevoel ‘geleefd te worden’, hebt last van spanningen op het werk, moeheid, slaapproblemen, hartkloppingen, kort lontje, snel geëmotioneerd zijn, vergeetachtigheid of concentratieproblemen. Wanneer u door blijft lopen met deze klachten, kunt u burn-out raken.

Somberheidsklachten

Iedereen heeft wel eens een dipje, maar wanneer dit niet overgaat, kan er sprake zijn van somberheid. U ervaart weinig energie, voelt zich lusteloos, heeft geen zin in eten of eet juist meer en geniet niet meer zoals vroeger van ontspannende activiteiten, u komt aan in gewicht of valt juist erg af. Ook dan is behandeling aangewezen om erger te voorkomen. Want hoe langer u met deze klachten blijft doorlopen, hoe langer u moet herstellen.

Angstklachten

Er bestaan verschillende soorten angstklachten; onzekerheid, enkelvoudige angsten (bijvoorbeeld bloosangst, angst om flauw te vallen, paniekaanvallen), gegeneraliseerde angsten (bang zijn voor meerdere dingen tegelijk zoals angst dat er een ramp gebeurt, dat naasten dood gaan etc.) en angstklachten na een traumatische ervaring. Onbehandelde angstklachten kunnen leiden tot meer vermijding, ernstig emotioneel lijden, sociaal isolement, toename van angstklachten en zelfs depressieve klachten.

Overige klachten

Natuurlijk bestaan er nog andere klachten die behandeling vragen. Denk aan assertiviteitsproblemen, een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, impuls-, emotie- en agressieregulatieproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten, wisselende stemmingen en/of problemen in sociaal contact.

Het kan zijn dat u al enige tijd klachten ervaart, maar dat ze nog niet zo ernstig zijn dat ze tot uitval of slecht functioneren leiden of dat u denkt dat het wel meevalt of er alleen in bepaalde situaties last van heeft. Pijn en stress horen nu eenmaal bij het leven, maar toch kan behandeling aangewezen zijn en is het onnodig om met uw klachten te blijven doorlopen. Aarzel niet om Contact op te nemen bij twijfel of vragen.

Kortom, PPC biedt met name behandeling aan bij depressie, angst, trauma, somatoforme stoornis, autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid en (milde) persoonlijkheidsstoornissen.

 

Welke soort behandelingen biedt PPC?

Wij bieden zowel individuele als groepsbehandeling aan. U kunt terecht voor Schema gerichte Therapie (SFT), Acceptance and Committment Therapie (ACT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Mindfulness, Psychodynamische Psychotherapie en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Tevens maken we gebruik van de nieuwste technieken in de behandeling zoals de toepassing van een Virtual Reality (VR) bril naast e-health interventies en bieden wij online consulten/ therapie aan. 

 

Behandeling/ Procedure

U dient zich eerst aan te melden bij onze praktijk. Na ontvangst van de benodigde informatie èn een geldige verwijsbrief van een huisarts of behandelaar, wordt u gebeld door onze aanmeldfunctionaris met als doel een eerste (telefonische) screening of PPC inderdaad een passend aanbod heeft voor u. Zo hoort u op korte termijn welke mogelijkheden er zijn en hoe lang een eventuele wachttijd is. Indien akkoord, zult u vervolgens worden uitgenodigd voor (meerdere) intakegesprekken, waarin uitgebreid uw klachten en hulpvraag worden geïnventariseerd. Samen met u kijken we welke behandeling is aangewezen en hoeveel sessies er nodig zijn. Middels het opstellen van behandeldoelen spreken we af hoe en wanneer de doelen bereikt worden. Periodiek wordt er geëvalueerd over het verloop van de behandeling en uw tevredenheid. Met uw (schriftelijke) toestemming zal na de intake en na verloop van elk jaar, uw huisarts/ verwijzer worden geïnformeerd over het beloop van de behandeling. Gezamenlijk besluiten we wanneer we de behandeling zullen afronden. In het laatste gesprek wordt er met u geëvalueerd over het behaalde resultaat, over het door u ervaren (behandel)contact en over uw tevredenheid ten aanzien van de behandeling. Eventuele vervolgstappen zullen besproken worden. Hierna sturen wij een afrondingsbrief naar uw huisarts/ verwijzer en zal het dossier worden gesloten.