Aanmelding

Informatie t.b.v. aanmelding

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten zie Vergoedingen.

Voor verzekerden bij VGZ (hieronder vallen ook IZZ, Zekur, IZA, Univé, UMC zorgverzekering, Promovendum, National Academic & Besured), is het niet mogelijk zich aan te melden in 2021, daar het omzetplafond voor 2021 reeds bereikt is.  

Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor zorg in de GGz, heeft u een verwijsbrief nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig. 

 

De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten:

- (vermoeden van) een psychische stoornis, eventueel expliciet genoemd

- Verwijzing naar de Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ),

- datum verwijzing (mag niet ouder zijn dan 9 maanden geleden),

- naam, functie en AGB-code van de verwijzer,

- stempel praktijk en/of handtekening verwijzer en

- naam, adres, woonplaats (NAW) gegevens, BSN en geboortedatum cliënt.

 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat@psychotherapiepraktijkclaessen.nl. U ontvangt dan binnen een week een aanmeldformulier en informatiefolders. Pas na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier en van een geldige verwijsbrief, wordt de aanmelding definitief en zal worden gekeken of en hoe Psychotherapie Praktijk Claessen iets voor u kan betekenen.

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken? Aarzel niet, u kunt telefonisch of per email Contact opnemen.