Aanmelding

Informatie t.b.v. aanmelding

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) heeft met alle zorgverzekeraars contracten zie Vergoedingen.

Er geldt op dit moment een aanmeldstop voor nieuwe cliënten die een individueel diagnostiek en/of behandeltraject zoeken.  

Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor zorg in de GGz, heeft u een verwijsbrief nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig. 


De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten:

- (vermoeden van) een psychische stoornis, eventueel expliciet genoemd

- Verwijzing naar de Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ),

- datum verwijzing (mag niet ouder zijn dan 9 maanden geleden),

- naam, functie en AGB-code van de verwijzer,

- stempel praktijk en/of handtekening verwijzer en

- naam, adres, woonplaats (NAW) gegevens, BSN en geboortedatum cliënt.

 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelding@psychotherapiepraktijkclaessen.nl. U ontvangt dan binnen een week  informatie over de aanmeldingsprocedure en andere belangrijke zaken. Pas na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier en van een geldige verwijsbrief, wordt de aanmelding definitief en zal worden gekeken of en hoe Psychotherapie Praktijk Claessen iets voor u kan betekenen. De wachttijden verschillen per zorgverzekering, dit in verband met de eisen die de verschillende zorgverzekeraars stellen aan wie de behandeling mag uitvoeren.


Contra-indicaties; wanneer is onze praktijk niet de juiste plek voor u?

Wij kunnen u niet de juiste zorg bieden en zijn dus niet de juiste plek voor u als u:
- jonger bent dan 18 jaar of

- momenteel in crisis bent of een voorgeschiedenis hebt van meerdere crisisopnames of

- ernstige psychotische klachten heeft of

- (ernstig) suïcidaal bent of

- klachten rapporteert die een intensieve of multidisciplinaire aanpak behoeven of

- sterk grensoverschrijdend gedrag vertoont zoals heftige agressie of

- behandeling vraagt binnen het forensische circuit of

- geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of

- een verstandelijke beperking heeft.

Wij zijn een kleine praktijk zonder psychiater en zonder crisisdienst. Dit betekent dat cliënten die bij ons in behandeling zijn in staat moeten zijn om zich met gemiddeld 1 gesprek per 1 à 2 weken zelfstandig staande te kunnen houden. Als u meer intensieve zorg nodig heeft, is onze praktijk niet de juiste plek voor u en raden wij u aan zich elders aan te melden. 

 

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken? Aarzel niet, u kunt telefonisch of per email Contact opnemen met het secretariaat, dan zal u zo snel mogelijk gebeld worden door een van onze behandelaren. 

Twijfelt u of onze praktijk de juiste plek is? De aanmeldfunctionaris, GZ-psycholoog Emmy van der Peet-Wierstra, heeft op maandagen van 16.00 tot 17.00 uur een telefonisch spreekuur waarin u kunt bellen om te overleggen of de aanmelding passend is voor deze praktijk. U kunt haar bereiken op Tel: 06-42923332. Let op, dit telefoonnummer is enkel om te overleggen. Voor een reguliere aanmelding kunt u bellen met het secretariaat (Tel: 06-41795178).

 


Zorgprestatiemodel GGZ 2022

Per 1 januari 2022 wordt er een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ ingevoerd. Lees in onderstaande folder wat dit model inhoudt en welke (onder andere financiële) consequenties dit gaat hebben voor u.

PPC LVVP Het Zorgprestatiemodel Info Voor Clienten
PDF – 120,0 KB 280 downloads