Aanmelding

Informatie t.b.v. aanmelding

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) heeft met alle zorgverzekeraars contracten zie Vergoedingen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor zorg in de GGz, heeft u een verwijsbrief nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. 


Wilt u zich aanmelden voor behandeling stuurt u dan een mail naar aanmelding@psychotherapiepraktijkclaessen.nl met daarin de volgende informatie:

  • Korte beschrijving van uw zorgvraag
  • Naam van uw verwijzer
  • Uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
  • Vermeld de naam van uw zorgverzekering (check Vergoedingen)

U ontvangt binnen een week van het secretariaat per mail informatie over de aanmeldingsprocedure en andere belangrijke zaken. Gelieve de verwijsbrief alleen via beveiligde mail verzenden! In de reactie van het secretariaat, zullen de instructies hiervoor worden vermeld. 

 

De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten:

- (vermoeden van) een psychische stoornis, eventueel expliciet genoemd

- datum verwijzing (mag niet ouder zijn dan 9 maanden geleden),

- naam, functie en persoonlijke AGB-code van de verwijzer,

- stempel praktijk en/of handtekening verwijzer en

- naam, adres, woonplaats (NAW) gegevens, BSN en geboortedatum cliënt.

 

De wachttijden verschillen per zorgverzekering, dit in verband met de eisen die de verschillende zorgverzekeraars stellen aan wie de behandeling mag uitvoeren.


Contra-indicaties; wanneer is onze praktijk niet de juiste plek voor u?

Wij kunnen u niet de juiste zorg bieden en zijn dus niet de juiste plek voor u als u:
- jonger bent dan 18 jaar of

- momenteel in crisis bent of een voorgeschiedenis hebt van meerdere crisisopnames of

- ernstige psychotische klachten heeft of

- (ernstig) suïcidaal bent of

- klachten rapporteert die een intensieve of multidisciplinaire aanpak behoeven of

- sterk grensoverschrijdend gedrag vertoont zoals heftige agressie of

- behandeling vraagt binnen het forensische circuit of

- geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of

- een verstandelijke beperking heeft.

Wij zijn een kleine praktijk zonder psychiater en zonder crisisdienst. Dit betekent dat cliënten die bij ons in behandeling zijn in staat moeten zijn om zich met gemiddeld 1 gesprek per 1 à 2 weken zelfstandig staande te kunnen houden. Als u meer intensieve zorg nodig heeft, is onze praktijk niet de juiste plek voor u en raden wij u aan zich elders aan te melden. 

 

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken? Aarzel niet, u kunt telefonisch of per email Contact opnemen met het secretariaat, dan zal u zo snel mogelijk gebeld worden door een van onze behandelaren. 

Twijfelt u of onze praktijk de juiste plek is? De aanmeldfunctionaris, GZ-psycholoog Emmy van der Peet-Wierstra, heeft op maandagen van 16.00 tot 17.00 uur een telefonisch spreekuur waarin u kunt bellen om te overleggen of de aanmelding passend is voor deze praktijk. U kunt haar bereiken op Tel: 06-42923332. Let op, dit telefoonnummer is enkel om te overleggen. 

 


Zorgprestatiemodel GGZ 2022

Per 1 januari 2022 wordt er een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ ingevoerd. Lees in onderstaande folder wat dit model inhoudt en welke (onder andere financiële) consequenties dit gaat hebben voor u.

PPC LVVP Het Zorgprestatiemodel Info Voor Clienten
PDF – 120,0 KB 545 downloads