Kwaliteitsstatuut PPC


Kwaliteitsstatuut

In het model-Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht en vormt een drempel voor de toegang tot de zorgmarkt (https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/model-kwaliteitsstatuut-ggz/Paginas/Home.aspx).

 

Ook Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) heeft het kwaliteitsstatuut beschreven en is ter inzage in het bijgevoegde PDF bestand.

 

Kwaliteitsstatuut PPC Alleen Lezen Versie November 2019
PDF – 87,1 KB 35 downloads

Alle behandelaren werkzaam bij PPC hebben een eigen openbaar kwaliteitsstatuut. Deze zijn altijd aanwezig op de praktijklocatie. Zie ook hieronder of klik op de link.


Emmy van der Peet- Wierstra

Kwaliteitsstatuut Emmy Van Der Peet Wierstra Alleen Lezen Versie 2021
PDF – 87,7 KB 40 downloads