Kwaliteitsstatuut PPC


Kwaliteitsstatuut

In het model-Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht en vormt een drempel voor de toegang tot de zorgmarkt (https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/model-kwaliteitsstatuut-ggz/Paginas/Home.aspx).


Alle behandelaren werkzaam bij PPC hebben een eigen openbaar kwaliteitsstatuut. Deze zijn altijd aanwezig op de praktijklocatie. Zie ook hieronder of klik op de link.


Nadine Claessen

Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut 3 0 Dd 02062022 Nadine Claessen Alleen Lezen 2
PDF – 101,2 KB 362 downloads

Hanneke Buijks

Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut 3 0 Dd Juni 2022 Hanneke Buijks Alleen Lezen
PDF – 407,0 KB 358 downloads

Emmy van der Peet- Wierstra

Kwaliteitsstatuut Emmy Vd Peet Wierstra 2022
PDF – 98,0 KB 348 downloads

Jackie Dallimer

Kwaliteitsstatuut Jackie 2022
PDF – 523,9 KB 353 downloads