Overige

Op deze pagina vindt u informatie over het privacy statement, het kwaliteitsstatuut en wat te doen wanneer u niet tevreden bent over de behandeling.

 


Privacy Statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In onderstaand document wordt beschreven hoe er binnen de praktijk wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. 

Privacystatement (voor extern) PPC
Word – 32.2 KB 405 downloads

 

Kwaliteitsstatuut

In het model-Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht en vormt een drempel voor de toegang tot de zorgmarkt (https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/model-kwaliteitsstatuut-ggz/Paginas/Home.aspx).

 

Ook Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) heeft het kwaliteitsstatuut beschreven en is ter inzage in het bijgevoegde PDF bestand.

 

Kwaliteitsstatuut Alleen Lezen November 2019
PDF – 87.1 KB 307 downloads

 

 

Hieronder vindt u de overeenkomsten die PPC heeft afgesloten met de Stichting Vrijgevestigd ROMmen (SVR).

Ovk SVR - Vrijgevestigden v20160801-01
PDF – 370.5 KB 404 downloads
Ovk SVR - Vrijgevestigden Bewerkersovk v20160801-01
PDF – 277.4 KB 390 downloads

 

Klacht

Als u om de een of andere reden niet tevreden bent over uw behandeling of begeleiding is het belangrijk dit te bespreken met uw behandelaar. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling, de begeleiding of uw therapeut, of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Bespreek dit dan met uw behandelaar. Mocht de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid zijn, dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/). Zij gaan in eerste instantie bemiddelen.

 

LVVP
Maliebaan 50b
3581 CS  Utrecht
Tel.nr. 030-2364338

www.lvvp.nl

 

Is de klacht dusdanig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de onafhankelijke klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector - getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. 

 

Het postadres is:

Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

 

klachtenreglement LVVP versie 29 oktober 2014
PDF – 166.1 KB 394 downloads