Met ingang van 28 augustus 2024 starten we als eerste vrijgevestigde GGZ praktijk in Nederland met de projectgroep Een Sterk Verhaal, een verhalende herstelgerichte interventie, ontwikkeld door GGNet Scelta, waarin deelnemers gedurende 12 weken hun levensverhaal schrijven wat uiteindelijk resulteert in een gedrukt persoonlijk levensboek. Het helpt de deelnemers om een vervolg te geven aan het eigen leven na een ingrijpende gebeurtenis.  Op https://www.kenniscentrumps.nl/een-sterk-verhaal/ is uitgebreidere informatie te lezen over deze wetenschappelijk onderbouwde interventie.