Mededeling
Op dit moment heeft Psychotherapie Praktijk Claessen een patiëntenstop voor behandeling binnen de BGGZ en de SGGZ. Voor supervisie komt er een plek vrij vanaf mei 2019.
U kunt wel aanmelden voor diagnostiek en second opinion. 


Informatie t.b.v. aanmelding

Psychotherapie Praktijk Claessen heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Toch komt de behandeling in aanmerking voor vergoeding. Vraagt u bij uw zorgverzekeraar na welk bedrag er wordt vergoed voor ongecontracteerde zorg. U heeft in dat geval wel een verwijsbrief nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig. Ga voor meer informatie naar  Vergoedingen.

 

De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten:

- (vermoeden van) een psychische stoornis, eventueel expliciet genoemd

- Verwijzing naar de Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ),

- datum verwijzing,

- naam, functie en AGB-code van de verwijzer,

- stempel praktijk en/of handtekening verwijzer en

- naam, adres, woonplaats (NAW) gegevens en geboortedatum cliënt.

 

Bij aanmelding vindt er eerst telefonisch contact plaats om te onderzoeken of Psychotherapie Praktijk Claessen een passend aanbod voor u heeft. Zo ja, dan wordt er een afspraak voor een intakegesprek gepland. Zo nee, dan denk ik graag met u mee over andere mogelijkheden.

 

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken? Aarzel niet, u kunt telefonisch of per email Contact opnemen.