Informatie t.b.v. aanmelding

 

Doelgroep Psychotherapie Praktijk Claessen

Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) verleent zorg aan volwassenen (18+ jaar):

* binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz); Dit betreft zorg in de ambulante/ vrijgevestigde sector, dus geen klinische of opname afdeling, geen acute zorg (crisis), geen intensieve (multidisciplinaire) zorg en geen zorg bij (ernstige) psychosociale problemen. PPC biedt behandelingen aan voor mensen die over het algemeen zelfstandig en goed functioneren, een gezin/relatie hebben en/of werken. 

* binnen het bedrijfsleven; Dit betreft zorg op verzoek van werkgevers bij (dreigend) ziekteverzuim vanwege psychische klachten bij hun werknemers, preventieve mentale zorg en calamiteitenopvang (denk aan ondersteuning na een overval, ongeluk of iets dergelijks).

* binnen verschillende overheidsinstanties; zoals de Nationale Politie.

 

PPC heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten zie Vergoedingen.

Voor verzekerden bij VGZ, is het niet mogelijk zich aan te melden in 2021, daar het omzetplafond voor 2021 reeds bereikt is.  

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor zorg in de GGz, heeft u een verwijsbrief nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig. 

 

De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten:

- (vermoeden van) een psychische stoornis, eventueel expliciet genoemd

- Verwijzing naar de Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ),

- datum verwijzing (mag niet ouder zijn dan 9 maanden geleden),

- naam, functie en AGB-code van de verwijzer,

- stempel praktijk en/of handtekening verwijzer en

- naam, adres, woonplaats (NAW) gegevens, BSN en geboortedatum cliënt.

 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat@psychotherapiepraktijkclaessen.nl. U ontvangt dan binnen een week een aanmeldformulier en informatiefolders. Pas na ontvangst van een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier en van een geldige verwijsbrief, wordt de aanmelding definitief en zal worden gekeken of en hoe Psychotherapie Praktijk Claessen iets voor u kan betekenen.

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken? Aarzel niet, u kunt telefonisch of per email Contact opnemen.