Mededeling

Wegens uitbreiding heeft Psychotherapie Praktijk Claessen op korte termijn ruimte voor diagnostiek en behandeling binnen de BGGZ en de SGGZ. 


Informatie t.b.v. aanmelding

Psychotherapie Praktijk Claessen heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Toch komt de behandeling in aanmerking voor vergoeding. Vraagt u bij uw zorgverzekeraar na welk bedrag er wordt vergoed voor ongecontracteerde zorg. U heeft in dat geval wel een verwijsbrief nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig. Ga voor meer informatie naar  Vergoedingen.

 

De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten:

- (vermoeden van) een psychische stoornis, eventueel expliciet genoemd

- Verwijzing naar de Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ),

- datum verwijzing,

- naam, functie en AGB-code van de verwijzer,

- stempel praktijk en/of handtekening verwijzer en

- naam, adres, woonplaats (NAW) gegevens, BSN en geboortedatum cliënt.

 

Bij aanmelding vindt er eerst telefonisch contact plaats om te onderzoeken of Psychotherapie Praktijk Claessen een passend aanbod voor u heeft. Zo ja, dan wordt er een afspraak voor een intakegesprek gepland. Zo nee, dan denk ik graag met u mee over andere mogelijkheden.

 

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken? Aarzel niet, u kunt telefonisch of per email Contact opnemen.