Mededeling

Wegens uitbreiding heeft Psychotherapie Praktijk Claessen op korte termijn ruimte voor diagnostiek en behandeling binnen de BGGZ en de SGGZ. 


Diagnostiek

Bij onduidelijkheid over de (hoofd)diagnose en indicatiestelling, kunt u verwijzen voor diagnostiek.

Diagnostiek bestaat uit het voeren van een (of meerdere) intakegesprek(ken), zo nodig aangevuld met testonderzoek. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld intelligentie- en/of uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek. Hierna volgt een adviesgesprek en worden de  bevindingen op schrift gezet.

Diagnostiek binnen Psychotherapie Praktijk Claessen is erop gericht om helder te krijgen welke behandeling het beste aansluit volgens het matched-care principe zodat patiënten zo snel mogelijk de juiste behandeling krijgen en een onnodig lange wachttijd kan worden voorkomen. Hiermee kan chroniciteit en een hoge zorgconsumptie in de GGz worden teruggedrongen.

Sinds januari 2019 mag er geen aparte diagnostiek DBC meer worden geopend naast een behandel DBC. Dit betekent dat de bestede uren aan u als verwijzer worden gefactureerd. U kunt deze uren vervolgens zelf opvoeren op uw lopende DBC.  

Behandeling

Psychotherapie Praktijk Claessen biedt kortdurende individuele psychotherapie en EMDR aan. De behandeling wordt afgestemd op de patiënt en kan meer ondersteunend of meer inzichtgevend van aard zijn en verschillen in theoretisch kader (Psychodynamisch, SFT, DGT, ACT, CGT).

Het is ook mogelijk dat Psychotherapie Praktijk Claessen maar een deel van de behandeling overneemt, zoals bij EMDR. Dit geschiedt dan op basis van facturatie. De patiënt blijft bij u in zorg.  

 

Aarzel niet Contact op te nemen als u wilt overleggen.

Wilt u een patiënt verwijzen, ga dan naar Aanmelding.